BELANGRIJK: Onthaal gesloten van 13 maart t.e.m. 19 april 2020

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft de maatregelen tegen het coronavirus verlengd tot en met 19 april 2020.

Dit betekent dat ook wij onze aangepaste dienstverlening verlengen:

 

Beide kantoren blijven gesloten t.e.m. 19 april 2020.

 

Wij zijn enkel in de voormiddag (van 9u tot 12u) telefonisch bereikbaar.

 

U kan ons ook steeds contacteren via e-mail op:

 • info@habitareplus.be
 • verhuur@habitareplus.be
 • projecten@habitareplus.be

Algemene info

 

HABITARE+ heeft twee nieuwe emailadressen:

 

verhuur@habitareplus.be

projecten@habitareplus.be

 

Gelieve zoveel mogelijk deze emailadressen te willen gebruiken voor een snelle opvolging van uw dossier.

 

Voor algemene vragen kan u ook steeds terecht op info@habitareplus.be

 

Adres hoofdzetel:

Tolpoortstraat 141 - 9800 Deinze

 

Rekeningnummer: BE45 8901 0203 0489

 

Openingsuren

Momenteel zijn onze kantoren gesloten.
 

Controleer altijd vooraf of jouw contactpersoon aanwezig is.

 

Voor dringende herstellingen aan de verwarmingsketel of de sanitaire installatie kan u rechtstreeks de aannemer contacteren.

 

Andere meldingen kunnen via het meldingsformulier doorgegeven worden.

Zie rubriek "Huurder" -> "Technische vragen"

 

Huurderskrantje

Lees meer over onze werking in de huurderskrantjes:

 

Editie jul-aug-sept 2019

Editie okt-nov-dec 2019

Editie jan-febr-mrt 2020

Editie april-mei-juni 2020

Tijdelijk werkloos door corona? Wij bekijken of we je huurprijs kunnen aanpassen.

Ben je door de coronamaatregelen tijdelijk werkloos en daalt je gezinsinkomen met 20% of meer? Dan kan je al na 1 maand vragen om je huurprijs tijdelijk te berekenen op basis van je lager inkomen. 
 

Wat moet je ons bezorgen?
 

 • Een bewijs van je inkomsten van de vorige maand (loonfiche maart 2020).
  Van alle gezinsleden, behalve voor wie nog kinderbijslag krijgt.
   
 • Het attest van je werkloosheidskas waarin het belastbaar bedrag staat dat je is uitgekeerd en het aantal dagen.
   

Hoe bezorg je ons al deze bewijzen?
 

Je kan ons de bewijzen per e-mail of post bezorgen.
 

 • Stuur een mail naar: verhuur@habitareplus.be
   
 • Stuur de bewijzen op per post naar: Tolpoortstraat 141, 9800 Deinze 
   

Heb je nog geen bewijs van je tijdelijke werkloosheid?
 

 • Bezorg ons je loonfiche van maart.
   
 • Wanneer je je uitkering van je tijdelijke werkloosheid hebt ontvangen, vraag je je attest aan de RVA of uitbetalingsinstelling en bezorg je ons dit meteen.
   

Was je in maart nog aan het werk, maar vanaf april niet meer?
 

 • Bezorg ons in mei alle bewijzen van april.
   

Heb je hierover nog meer vragen? Contacteer de verhuurdienst via verhuur@habitareplus.be.

Nieuwe regelgeving huurprijsberekening

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt er heel wat!

 

In onderstaand filmpje heeft men getracht om de belangrijkste wijzigingen duidelijk uit te leggen.

Heeft u hierover graag bijkomende uitleg of zit u met vragen over uw persoonlijke situatie, neem dan gerust contact op met de verhuurdienst.

 

Bekijk het animatiefilmpje via deze link.

Bekendmaking bericht van definitief onteigeningsbesluit

 

Habitare+ cvba keurde op 13 februari 2020 de definitieve vaststelling van het onteigeningsbesluit met al haar bijlagen (het onteigeningsplan, de projectnota en het verslag van openbaar onderzoek) voor de onteigening van onroerende goederen gelegen Gentstraat 72 en Berten De Kimpestraat 1 te 9800 Deinze goed.

 

Beroep tegen dit definitief onteigeningsbesluit dient ingesteld te worden conform de artikelen 43 en 44 van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

 

Artikel 43. Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, opgericht bij artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

 

Artikel 44. Beroepen tegen de definitieve onteigeningsbesluiten worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat als volgt :

a) hetzij de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit als de kennisgeving aan belanghebbenden wordt voorzien;

b) hetzij de dag na de bekendmaking van het definitieve onteigeningsbesluit in het Belgisch Staatsblad in alle andere gevallen.

 

Bijlage:

Berten De Kimpestraat rijkswacht - Definitief onteigeningsbesluit