Nieuws

HABITARE+.is op zoek naar nieuwe collega's!

U kan de vacatures terugvinden in onderstaande rubriek.

 

HABITARE+ heeft twee nieuwe emailadressen:

 

verhuur@habitareplus.be

projecten@habitareplus.be

 

Gelieve zoveel mogelijk deze emailadressen te willen gebruiken voor een snelle opvolging van uw dossier.

 

Voor algemene vragen kan u ook steeds terecht op info@habitareplus.be

 

Adres hoofdzetel:

Tolpoortstraat 141 - 9800 Deinze

 

Rekeningnummer: BE45 8901 0203 0489

 

Lees meer over onze werking in de huurderskrantjes:

Editie jul-aug-sept 2019

Editie okt-nov-dec 2019

Editie jan-febr-mrt 2020

 

Openingsuren

U kan terecht in beide burelen elke werkdag tussen 9u00 en 11u30.
Een bezoek in de namiddag is enkel mogelijk op afspraak.

Op woensdagnamiddag zijn onze kantoren gesloten.
 

Controleer wel vooraf of jouw contactpersoon aanwezig is.

 

Uitzonderlijke sluitingsdagen 2020:

 

- maandag 13 april (Paasmaandag)

 

Voor dringende herstellingen aan de verwarmingsketel of de sanitaire installatie kan u rechtstreeks de aannemer contacteren.

 

Andere meldingen kunnen via het meldingsformulier doorgegeven worden.

Zie rubriek "Huurder" -> "Technische vragen"

Nieuwe regelgeving huurprijsberekening

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt er heel wat!

 

In onderstaand filmpje heeft men getracht om de belangrijkste wijzigingen duidelijk uit te leggen.

Heeft u hierover graag bijkomende uitleg of zit u met vragen over uw persoonlijke situatie, neem dan gerust contact op met de verhuurdienst.

 

Bekijk het animatiefilmpje via deze link.

Bekendmaking bericht van definitief onteigeningsbesluit

 

Habitare+ cvba keurde op 13 februari 2020 de definitieve vaststelling van het onteigeningsbesluit met al haar bijlagen (het onteigeningsplan, de projectnota en het verslag van openbaar onderzoek) voor de onteigening van onroerende goederen gelegen Gentstraat 72 en Berten De Kimpestraat 1 te 9800 Deinze goed.

 

Beroep tegen dit definitief onteigeningsbesluit dient ingesteld te worden conform de artikelen 43 en 44 van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

 

Artikel 43. Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, opgericht bij artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

 

Artikel 44. Beroepen tegen de definitieve onteigeningsbesluiten worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat als volgt :

a) hetzij de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit als de kennisgeving aan belanghebbenden wordt voorzien;

b) hetzij de dag na de bekendmaking van het definitieve onteigeningsbesluit in het Belgisch Staatsblad in alle andere gevallen.

 

Bijlage:

Berten De Kimpestraat rijkswacht - Definitief onteigeningsbesluit